Företaget:


1997 gjorde jag den första boken till Teckenspråksundervisning. Varför det blev just då berodde på att jag då gick en kurs i pedagogik och i min uppsats

tog jag upp problemet med tillgången till teckenpråksmaterial. Jag gjorde en del undersökningar bland kollegor som bekräftade denna brist. Ja, så började det...

Eftersom jag alltsedan 1994 själv undervisat på gymnasieskolor i teckenspråk, har jag kunnat prova och utvärdera innehållet efterhand.

Jag har också flera goda kollegor som ger tips och råd till materialet.

Den goda kontakt jag får med mina kunder, gör att jag hela tiden får feedback på materialet och

inhämtar nya idéer för kommande material.

 

 

Till den första A-kurs boken kom en video-ordlista och efter hand har det blivit mer material - se produkter.

Jag är verksam teckenspråkslärare sedan 1994. Då var jag heltidsanställd inom Helsingborgs gymnasieskolor.

År 2000 startade jag och en kollega en heltidsutbildning i teckenspråk vid Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg.

Denna utbildning finns kvar än idag. Distanskurser har sedan utvecklats och även kortare/längre kurser efter behov.

Parallellt tillverkar jag material för teckenspråksundervisning.

 

Behöver du min hjälp inom teckenspråk i form av material eller undervisning - tveka inte att

kontakta mig

tillbaka till huvudsidan